HPE
HP
CentriCall

Esnek ve iletişime açık mimarisiyle her türlü üçüncü parti uygulamaya kolay entegre olabilme imkanı sunmaktadır.

iFollow

Kişi ve nesneleri farklılaştırarak takip edilebilir ve yönetilebilir yapıya kavuşturan bir teknoloji çözümüdür.